Szeretne az emberek viselkedésének okairól többet tudni? Fejleszti az önismeretét? Szabó Margit Kézirata segíti a pontosabb és tágabb látókör kialakítását.

Az élőlények és a környezetük kapcsolata mindenki érdeklődését felkeltő téma, különösen ha az emberről van szó. Az élet kialakulásáról, a törzsfejlődésről ismereteket lehet szerezni az iskolában, de érdemes ezeket bővíteni. Az ember egyedfejlődése általában röviden érintett téma, pedig nagyon lényeges tudnivalók segíthetik az életünket, ha több információval ismerkedünk meg.

A környezeti hatások, a család szerepe, az egymásnak mutatott viselkedési minták meghatározóak. Szabó Margit több szempontból is érinti ezt a témát. A nem szokványos címek utalnak arra, hogy érdekes összefüggésekről lehet olvasni.

A tömör szöveg további gondolkodásra ösztönöz, és különböző oldalakról világítja meg a témát. A megértést ábrák segítik, így Szabó Margit Kézirata még színesebb.

A személyiség modell térbeli alapjai beszélnek a három dimenziós földi világról, és emberi mivoltunkról. Olvashatunk a személyiség modell három síkjáról, az objektív és a szubjektív megnyilvánulásokról.

Az evolúció mindenki előtt ismert, de érdemes ezt a tudást is bővíteni. Szabó Margit Kéziratában ismerteti a létezésben megtalálható, egyre bonyolultabb formában megjelenő mozgásformákat, a mechanikaitól a társadalmi mozgásformáig. Ezáltal könnyebben megérthetjük ezek egymásra épülését.

Szabó Margit Kézirata egy személyes részt is tartalmaz. Ebben szól arról, hogy miért készítette el ezt az írást. Beszél a tanulmányairól, amelyek megalapozták a tudását, ír a világban uralkodó rend fontosságáról, amelynek középpontja az ember. Úgy véli, hogy bár a kézirata tartalmaz pszichológiai ismereteket, de mégis inkább természetfilozófiának tartja az írását.

Szabó Margit lehetővé teszi a kapcsolat felvételét, így az olvasó küldhet neki üzenetet a margitszabo559@gmail.com e-mail címre. A kéziratban szereplő ismeretanyag segítségével bővíthetjük az önismeretünket, és tisztább képet kapunk a világról is.

Fejleszthetjük az emberi kapcsolatainkat, amiben segítenek a viselkedésmintáról szerzett információk. Átgondolhatjuk az ember életét, az egyes életfeladatok megoldását, ami segít a világ megismerésében is. Látogasson el a www.szmszm.hu internetes oldalra!